Sök
Sök Meny
Dags för NP – sfi kurs D utkom i augusti 2022
Dags för NP – sfi kurs C kom sommaren 2023
Dags för NP – sfi kurs B utkom våren 2024

Nationella provet är det viktigaste provet under studietiden inom sfi. Provet avgör ofta om eleven kan börja på nästa sfi-nivå eller på sva. Dags för NP  vänder sig till elever som vill träna inför provet och testa sina kunskaper – för att känna sig trygga och säkra när det blir dags för NP.

Dags för NP innehåller tre delar:

1. Varför nationella prov finns och hur eleven kan förbereda sig på bästa sätt. Här ges tips på hur man kan träna sin svenska och vad man särskilt ska tänka på vid själva provet.

2. Olika typer av övningar inför NP:

  • LÄSA – övningar i läsförståelse (även att tyda bilder, tabeller och diagram)
  • HÖRA – hörförståelseövningar – ljudet finns här på dagsfornp.se
  • SKRIVA – skrivuppgifter (formellt och informellt språk)
  • TALA – övningar i att diskutera, samtala och berätta.

3. Ledtrådar till var man hittar de rätta svaren till uppgifterna i läsförståelse och hörförståelse. Längst bak finns ett facit.

Eva Bernhardtson och Louise Tarras har arbetat som lärare inom sfi och språkintroduktion under många år. De är även författare till flera läromedel. På Folkuniversitetets förlag finns till exempel Min mening.

Författare: Eva Bernhardtson & Louise Tarras

Dags för NP – sfi kurs B
Dags för NP – sfi kurs C
Dags för NP – sfi kurs D